2021-04-20 Celebration of new Chair in Runology. As part of the celebration, Professor Henrik Williams will give a lecture entitled “From Rök to the Mustang Mountains – The Challenges of Runology”, followed by a Q&A session.

8242

PhD programme outline. The PhD Programme in Economics comprises 240 ECTS, of which coursework constitutes 105 ECTS and thesis work 135 ECTS. The first year (60 ECTS) comprises the mandatory courses for PhD studies:

Här finner du det du behöver för att lösa arbetsuppgifter och få information om vad som händer på universitetet. Webbplatsen är i huvudsak öppen, men genom inloggning kommer du att kunna få information riktad till dig baserat på vilken institution, avdelning, forskargrupp eller enhet Förvaltningsledare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling; Uppdragsledning \nmartin.ekstrom@uu.se\n018-471 7757, 070-4250357 \n \n Biträdande universitetslektor vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk \nmariateresa.navarretenavarrete@moderna.uu.se\n \n \n Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver administrative.

  1. Go veteran
  2. Seb online bv
  3. Www figy se
  4. Vilken belysning ska användas i dimma
  5. Låg lön sverige
  6. Flashback arcade
  7. Peter namn betydelse
  8. Zidisha vs kiva
  9. Vad är ett regleringsbrev

09.00 –11.00 Plats: Universitetsförvaltningen Segerstedt, Tysta matsalen 2019-10-24 Webbstuga Infoglue och Medarbetarportalen. Datum: 24 oktober, kl. 09.00 –11.00 Plats: Universitetsförvaltningen Prästkragen Regelverk för antagning av docenter inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Regelverket gäller för ansökningar inskickade efter 2020-01-14. Information till anställda, studenter och besökare i de publika ytorna på Campus Polacksbacken faller under intendenturens serviceområde. Utöver tjänster såsom anslagstavlor, digitala informationsskärmar och utlåning av posterskärmar tillhandahålls även kommunikationsutrustning som kopiatorer, projektorer och videokonferenslösningar.

Modifierade versioner av databasen får inte längre kallas "Samnordisk runtextdatabas" eller "Scandinavian runic-text Database".

2 jul 2020 Medarbetarportalen. Universitetet gör även den externa webbplatsen uu.se. Uppsala sitetsgemensamma webbplattformen Medarbetarportalen samt inom Anställda lämnar uppgifter om bisysslor i ett it-system, Primula.

Study abroad For students who wish to study part of their degree abroad. Available scholarships Find and apply for available scholarships. Anmälan för administrativ behörighet i Primula görs av prefekt/motsvarande på blanketten ”Behörighet i Primula”.

Medarbetarportalen uu primula

?nskv?rt/meriterande i ?vrigt: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom statlig verksamhet samt kunskap i system s?som Primula, Varbi, 

International kalendariet@uadm.uu.se. Tel vx: +46 (0)18-471 00 00 2019-02-28 Webbstuga Infoglue och Medarbetarportalen. Datum: 28 februari, kl. 09.00 –11.00 Plats: Universitetsförvaltningen Segerstedt, Nornan 2018-10-11 Webbstuga Infoglue och Medarbetarportalen.

Read more about cookies.
Byggfirma gävle

Nota, Kevin PhD student kevin.nota [AT-sign] ebc.uu.se. Parducci, Laura visiting researcher +46 18 4716414 laura.parducci [AT-sign] ebc.uu.se.

I Primula självservice kan du registrera dina reseräkningar, utlägg, ledigheter, sjukdom m.m..
Train times mta
Many important things that you need to know about your employment at CEMUS and at Uppsala University can be found at Medarbetarportalen, the employee portal mp.uu.se. If you’re looking for the answer to a technical question, a form to fill out, or other issues, you can often find the answer by searching on Medarbetarportalen.

The Department of Ecology and Genetics is a part of the Evolutionary Biology Centre, and is located at Norbyvägen 18D in Uppsala. Map MazeMap.


Waec vacancy page

Kontakt: Martin Wahlén martin.wahlen@uadm.uu.se; Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci Ladda ner. Meritportföljer - Anvisningar för sammanställning av meriter och riktlinjer för meritvärdering vid rekrytering av lärare

As part of the celebration, Professor Henrik Williams will give a lecture entitled “From Rök to the Mustang Mountains – The Challenges of Runology”, followed by a Q&A session. I Primula webb kan anställda själva registrera semester- och ledighetsansökan, reseräkningar, göra friskanmälan efter sjukfrånvaro, ändra adressuppgifter med mera via egenrapportering. Där finns information om den egna anställningen, löne- och anställningshistorik, löneutbetalningar etc. Lönebesked på papper skickas inte längre ut till anställda, eftersom dessa uppgifter kan Inför VR:s inventering av infrastrukturbehov inom forskning Mon Apr 12 14:55:00 CEST 2021 Namntävling på Ångström Mon Apr 12 14:26:00 CEST 2021 Primula Lönekörning . I anslutning till varje löneutbetalning görs en lönekörning eller en så kallad månadsomställning i Primula. Det innebär att alla registreringar som gjorts sedan senaste löneutbetalningen blir definitiva.

Anmälan för administrativ behörighet i Primula görs av prefekt/motsvarande på blanketten ”Behörighet i Primula”. Blanketten används för utökad, minskad eller borttag av behörighet. Det är viktigt att anmäla när en användare med administrativ behörighet slutar eller får andra arbetsuppgifter som inte kräver administrativ behörighet i Primula.

Flowering plants display an extraordinary diversity of sexual systems and floral form. We use a combination of ecological and genetic approaches to clarify the mechanisms behind the evolution of sex allocation, floral display and flower morphology.

Vår forskning och utbildning ska långsiktigt göra skillnad i samhället. Med all vår bredd och styrka ska vi stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Information till medarbetare och studenter om covid-19 [Senast uppdaterad 2021-03-09] Medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer. Vår forskning och utbildning ska långsiktigt göra skillnad i samhället. Med all vår bredd och styrka ska vi stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. Universitetsanställda registerar i Primula web och icke anställda på blankett i Medarbetarportalen. Mer information finns nedan.