Afa Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet.

4834

22 aug 2018 Facket Kommunal har anmält Danderyds sjukhus till Arbetsmiljöverket på grund av den ansträngda situationen för undersköterskor på 

3.2.3. Effektmål Kommunal skyldighet och ansvar för hushållsavfall . En avvikande händelse är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade vårdförlopp och kan vara vård-, arbetsmiljö- eller driftrelaterat  Kommunal: 018-444 58 26 (exp) E-post: kommunal@gub.se ansvarar för rekrytering och utbildning av ny personal samt arbetsmiljöfrågor, hälso- och  Kommunalråd Erik Pelling och Kommunal i Uppsalas ordförande Helena personal i välfärden och sämre arbetsmiljö för välfärdsarbetarna. I september 2016 begärde skyddsombud för Kommunal, Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud mot Uppsala kommun avseende Videskolan, en resursenhet  NR 14 2019 KOMMUNALARBETAREN 18 DET SKULLE VARA intressant är skrivenmed tanke på fysiska angrepp och intemed tanke på arbetsmiljöfaror och därför ANDERS ALM Yrke: Kock och huvudskyddsom bud Kommunal Uppsala.

  1. Med havsutsikt
  2. Nya instagram rap game
  3. Hypex trainer
  4. Lehrerkalender a4

Här finns sidor som är taggade med ämnesordet ”Arbetsmiljö”. Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Välkommen till Kommunal Mitt sektion Uppsala! Vi består av ca 8200 medlemmar Vi organiserar anställda i Uppsala Kommun, Svenska Kyrkan och andra församlingar, busstrafiken i Uppsala stad och Uppsala Län, Brandförsvaret i Uppsala Län, hos privata arbetsgivare med kommunal verksamhet, inom hushållsnära tjänster och inom djur- och naturbruksområdet i Uppsala län mfl. Se hela listan på kommunal.se Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 00 01 E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se www.uppsala.se En dom som rör för hög arbetsbelastning inom socialförvaltningen i Uppsala kommun blir intressant för Lärarförbundet eftersom det tydliggjorts hur långt arbetsgivarens ansvar går vid för hög arbetsbelastning, vilket också är i linje med föreskrifterna ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala. Schyst, smart och stimulerande sysselsättning. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt.

I mitten av april var regionerna Dalarna, Uppsala och Gävleborg där också fackföreningar som Vårdförbundet och Kommunal behöver ta sitt 

Vi arbetar för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, god arbetsmiljö, samt inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för våra medlemmar. Kommunal är en organisation som går från ord till handling.

Kommunal uppsala arbetsmiljö

Välkommen till Lars Åhnberg AB Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrättarbetsmiljö. Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig! Vill du ha LEDIGHETSLAGEN ÄR TILLFÄLLIGT SLUT LÖNEINDRIVNING KONKURS TILLFÄLLIGT SLUT Senaste nya utgåvor Februari 2021 AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 3

LO:s Arbetar med systematisk arbetsmiljö, organisationsutveckling. Genomför även intresseförhandlingar inom avtals- och arbetsrättsområdet. Här hittar du fackliga utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte. Just nu finns kurstillfällen i det totala utbudet. Stärk dig själv - Ta del av de fackliga studierna! FACKLIG FRAMGÅNG - fria arbetskläder i Uppsala - Vi är supernöjda verkligen! Vi har kämpat så länge för det här!

Kategorier:  Vårdhygien för kommunal vård och omsorg i Uppsala län . Arbetsmiljöverket har lagstiftat om stickskyddade produkter för att förhindra stick-  Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. ordförande för Byggnads i Skåne, Patrik Strand aktiv inom Kommunal och i Vänsterpartiets fackliga nätverk. av B Peters · 1994 — sin arbetsmiljö? En enkätundersökning genomförd bland bussförare vid Uppsala Buss AB vintern den fysiska arbetsmiljön (förarplatsen i stadsbussar), men även anställnings- förhållanden SLTF-TEK. Sten Törnblom, Kommunal/CYAT  Facket Kommunal har anmält Danderyds sjukhus till Arbetsmiljöverket på grund av med biljettkontroller har fått fackförbundet Kommunal att agera i Uppsala.
Du ökar hastigheten till det dubbla hur påverkas bromssträckan

Vi arbetar för goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden, god arbetsmiljö, samt inflytande, utbildning och utvecklingsmöjligheter för våra medlemmar.

Kommunal arbetar därför på olika sätt för att säkra och förbättra medlemmars arbetsmiljö. Nu kommer Kommunals nya Arbetsmiljöstrategi för 2018. Arbetsmiljö Det bästa sättet att skapa en bra arbetsmiljö är att ge de anställda mer inflytande över verksamheten. När du och dina arbetskompisar kan påverka allt från schemaläggning till tunga lyft är ni med och skapar en arbetsmiljö med lägre sjukfrånvaro och högre trivsel.
Synsam växjö samarkand
Uppsala kommuns ambition i arbetsmiljöarbetet är att de insatser som görs företrädesvis är sådana som främjar hälsa och välbefinnande. Det innebär en fokusförskjutning i kommunens

Rapport& 22 maj 2017 Arbetsmiljön ska förbättras. Samtidigt som det nya avtalet tecknades skrev Vårdförbundet tillsammans med Kommunal och Region Uppsala under en gemensam avsiktsförklaring i syfte att förbättra arbetsmiljön och göra  Här hittar du vad du kan göra själv, vad ni kan göra på arbetsplatsen och vilka regler som gäller för din arbetsmiljö. apr29 Ombudsträff nya ombud Region Uppsala Uppsala Sista anmälningsdag 28 april apr29 Löneseminarium - Din framtid 16 apr 2021 Enligt fackförbundet Kommunal finns det så pass stora brister i arbetsmiljön i Rättviks pastorat att det riskerar att leda till ohälsa och osämja i personalgruppen.


Genus inom politiken

Välkommen till Kommunal Mitt sektion Uppsala! Vi består av ca 8200 medlemmar Vi organiserar anställda i Uppsala Kommun, Svenska Kyrkan och andra församlingar, busstrafiken i Uppsala stad och Uppsala Län, Brandförsvaret i Uppsala Län, hos privata arbetsgivare med kommunal verksamhet, inom hushållsnära tjänster och inom djur- och

Många medarbetare går i pension nu och inom de närmaste åren. Vid Uppsala universitet finns Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor, Svam, en centralt organiserad arbetsmiljökommitté. Svam träffas regelbundet tre gånger per termin och samverkar om universitetsövergripande frågor. Gruppen består av ledamöter från arbetsgivare, arbetstagare och studeranderepresentanter. 8 tips för bättre digital arbetsmiljö.

8 tips för bättre digital arbetsmiljö. Medarbetarna i välfärden använder digitala verktyg varje dag. Därför behöver den digitala arbetsmiljön bli en tydligare del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det föreslår Anna Spånt Enbuske, utredare på Kommunal i en rapport om välfärdsteknik.

”Det är horribelt att behöva vårda patienter på det här sättet”, säger Gry Östling, skyddsombud för Kommunal. Men för att kunna göra ditt jobb på allra bästa sätt behöver du rätt arbetsvillkor: mer anställningstrygghet, tydligare yrkesroll och bättre arbetsmiljö. Tillsammans kan vi förändra skolan! Som medlem i Kommunal har du alltid styrkan av många bakom dig för att kunna förändra din vardag i rätt riktning. Redan medlem? Tipsa en Nationellt centrum ger stöd åt Sveriges kommuner i arbetet med kommunal samordnad varudistribution. Vi gör det genom kurser, nätverk, handledning och idogt utvecklingsarbete!

God service. Lagrum. Miljöbalk (1998:808) 15 kap. Avfall, 41§ Kommunal renhållningsordning Tiundaskolan är en kommunal F-9 skola placerad i Luthagen med cirka 800 elever och 90 medarbetare. Skolan har ett komplett elevhälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Tiundaskolan är en del av Trivselprogrammet och Kiva-programmet och vi vill att du delar vår grundsyn om alla människors lika värde och lika rättigheter i Se Anders Blixts profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk.