20 dec. 2019 — 2013 upptäcktes höga halter av PFAS i Ronnebys dricksvatten. Föroreningarna orsakades av läckage av släckskum från en militär 

6141

Pågående forskningsprojekt Tony Ingessons forskning kretsar huvudsakligen kring beslutsfattande, hur subkulturer formar beslut fattade på basis av "magkänsla", samt olika former av bias. Hans avhandling tog upp hur subkulturer påverkar de strategiska och politiska konsekvenserna av militärt beslutsfattande på lägre nivåer (fartygschefer samt chefer på grupp-, plutons-, kompani- och

Därigenom skapas kunskap nödvändig för att dels synliggöra officers-professionens expertis i dialog med politiken, dels att identifiera villkor och metoder för effektiv intern styrning i den militära organisationen. Forskningsprojektet Lessons learned from military chaplains är en intervjustudie som adresserar militär institutionssjälavård. Studien fokuserar präster som utövat och tillägnat sig erfarenhet av militär själavård, existentiella utmaningar och/eller återhämtning hos militär personal/veteraner. Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt som möjliggjorts med stöd från Försvarsmaktens Forsknings- och teknikutvecklingsprogram (FoT) initierat av Ledningsstabens Personalavdelning och Inriktningsavdelning. Uppdrag Militär Perspektiv på militärt yrkeskunnande Wilhelm Agrell, Eyal Ben-Ari, Torsten Björkman, Bo Göranzon, Ett nyligen avslutat forskningsprojekt har under flera år följt militär personal i syfte att skapa mer kunskap kring identitetsfrågor vid övergången från ett militärt till ett civilt liv. Detta informations-och reflektionsmaterial är en sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet som helhet, där intervjuresultaten också varvas med avsnitt för reflektion. Forskningsprojekt per fakultet.

  1. Eja tuominen
  2. Istqb test

Arbetsuppgifter Utbildning främst inom ramen för det treåriga Officersprogrammet med teknisk inriktning och det ordinarie Officersprogrammet. Målet med forskningsprojektet är att bidra med insikter om hur försvarsmakter styrs och hur styrning inom försvarsmakter sker. Därigenom skapas kunskap nödvändig för att dels synliggöra officers-professionens expertis i dialog med politiken, dels att identifiera villkor och metoder för effektiv intern styrning i den militära organisationen. Forskningsprojektet Lessons learned from military chaplains är en intervjustudie som adresserar militär institutionssjälavård. Studien fokuserar präster som utövat och tillägnat sig erfarenhet av militär själavård, existentiella utmaningar och/eller återhämtning hos militär personal/veteraner.

I arbete.

Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, forskningutmaningar och Säkerhetstänkandet, som traditionellt förknippats med militära och politiska 

E-post. daniel.stromberg@umu.se. Telefon.

Militärt forskningsprojekt

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigs natur, militära medels 

Men en dansk forsker mener, at mønsteret kan brydes, krig kan undgås og magten deles fredeligt. I et nyt forskningsprojekt skal han undersøge hvordan. Comparing Danish and Swedish Defence and Security Policies • Of course, a crucial issue is wheather strategic culture is a product of the strategic policy or if it shapes it.6 Perhaps it is not possible to ever verify Internet, av engelskans mellannätverk, är världens största datornätverk. World Wide Web, e-post, fildelning, IP-TV och IP-telefoni är populära tjänster på internet.

Häftad med tryckt omslag.
Aspergers in girls

Institution. År. Militära professionen: Styra militär makt. MVI. 2021.

Artikel I fokuserar på Natos doktrin, AJP 5, och diskuterar distinktionen mellan Övriga forskningsprojekt Svenska soldater i internationella krisområden I samarbete med Försvarsmakten och Försvarshögskolan bedrivs forskningsprojekt med fem doktorander som undersöker olika aspekter av prestation och stress relaterat till psykiska påfrestningar inför, vid och efter militära uppdrag i internationella krisområden.
Arbetsförmedlingen platsbanken blekingeDen förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning (Preparatory Action on Defence Research PADR) är ett förstadium till försvarsfonden (European 

SUFV-0746-14 . Vapenbröder emellan: officerarnas broderskap och värnpliktsarméns framväxt, ca 1875-1900 . Inom det internationella forskningsfältet New military history har under senare decennier genusrelaterade, sociala och kulturella aspekter av krigsmakternas framväxt undersökts, vilket T2 - Militära identiteter, förluster och värdet av mening i livet . AU - Grimell, J.M. PY - 2019/5.


Fotbollsgymnasium göteborg

4 feb. 2004 — Aktuellt - Nyheter - Arkiv. Militär forskning etisk fråga. Vad får man forska på och vem får betala? Rektors krönika i LiU nytt 1/04. I detta nummer 

Ett av BALEX främsta syften är att bedriva juridisk forskning i anslutning till kommer ämnen som miljölagstiftning, fiske, energi, sjöfart och militär säkerhet även  8 okt. 2020 — Många med en militärt inriktad säkerhetssyn hade sannolikt förutspått Watson hänvisar till forskningsprojektet “Costs of war” som räknat fram  stor utsträckning medicinska och fysiologiska problem förekommande i militära sammanhang och forskargruppen skall vara expertstöd åt försvarsmakten (FM)  Är näringsliv och civila myndigheter så olika militära organisationer att det inte I denna artikel beskrivs forskning om kollektiv kompetens inom militären med  Jag tror att de flesta patienter i dag ser det som en stor fördel att delta i klinisk forskning, säger han. Men trots det forskningsetiska regelverket sker det fortfarande  Försvarshögskolan har till uppgift att främja militärvetenskaplig forskning och att meddela militärvetenskaplig undervisning som grundar sig på forskning och  Detta forskningsprojekt är ett viktigt led i att etablera forskning och där en familjemedlem eller annan nära anhörig deltar i internationella militära insatser.

Varför skulle hjul vara runda? Visa mer av bytbil.com på Facebook

Föregångaren till Internet, Arpanet, utvecklades som ett militärt forskningsprojekt i USA. I slutet av 1980-talet skapades HTML och HTTP, standarderna för att beskriva och överföra webbsidor.

Det kan handla om militära  främja militärvetenskaplig forskning och medde- Doktorsexamen i militär- vetenskaper. Studier. I arbete. Studerar för påbyggnadsexamen.